Użytkownik:


Wirtualne biblioteki w kraju i na świecie

 

"Ginęły państwa, społeczeństwa, plemiona i narody, a książka pozostawała. Rośnie ona i rozwija się ona razem z postępem ludzkości."

Aleksander Hercen

Przetrwanie tak wyjątkowych skarbów jakimi są książki i zawarta w nich wiedza o świecie, tradycji i kulturze zapewniają wirtualne biblioteki, chroniąc od zniszczenia i zapomnienia, zapewniając unikatowym zbiorom ponadczasowość i nieśmiertelność. Cyfrowe skarbnice stają się coraz bardziej popularne w Polsce i na całym świecie.


Wirtualne biblioteki w Polsce:

 

Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej - projekt Uniwersytetu Gdańskiego; arcydzieła literatury polskiej; kultura i literatura Pomorza Gdańskiego; przewodnik literacki; poradnia literacka.

 

Skarby archiwów polskich (http://www.polska.pl/archiwa/index.htm) - najcenniejsze dokumenty i materiały pochodzące ze zbiorów polskich archiwów państwowych prezentowane na stronie serwisu Polska.pl - poświęconej wszechstronnej prezentacji Polski.

 

Staropolska On-line - serwis edukacyjny poświęcony dawnej literaturze polskiej w kontekście dziedzictwa kultury europejskiej; e-biblioteka utworów staropolskiego piśmiennictwa, teksty i opracowania na temat historii, filozofii, religii i sztuki w dawnej Polsce, kultury starożytnej i biblijnej, europejskiego średniowiecza, renesansu i baroku, przekłady, wybór opracowań, materiał ikonograficzny i dźwiękowy.

 

Wirtualne Zasoby Biznesowe - Biblioteka Wirtualna Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu. Baza stron WWW wyselekcjonowanych opisanych i pogrupowanych w odpowiednie działy; czasopisma biznesowe dostępne on-line.

 

Czytelnia - biblioteka wirtualna serwisu katolickiego Opoka - ok. 5 tys. tekstów z teologii, filozofii i innych nauk.

www.literatura.net.pl - oferta portu wydawniczego net.pl - zbiór książek w formie elektronicznej; wszystkie książki w katalogu dostępne są w formacie PDF; korzystanie z oferty serwisu jest częściowo płatne.

 

Pegasus - Polska Poezja - kolekcja poezji dawnej i współczesnej; wiele utworów młodych twórców.

 

Skarbnica Literatury Polskiej – zbiór dzieł literatury polskiej z podziałem na okresy literackie.


Wirtualne biblioteki na świecie:

 

Bayerische StaatsBibliothek (http://mdz.bib-bvb.de/digbib) niemiecka biblioteka internetowa. Na szczególną uwagę zasługują tu starodruki prawa kościelnego, słownik języka niemieckiego wydany w Wiedniu w 1811 roku, a także dokumenty ze zbiorów niemieckich królów. Można tu również przeczytać tak niezwykłe pozycje, jak bibliografia Krzysztofa Kolumba, napisana po łacinie, czy "Związek Radziecki. Od rewolucji październikowej do śmierci Stalina". Ponadto biblioteka zawiera historyczny atlas miasta Bayer, protokoły Reichstagu z lat 1867-1895 oraz zbiór ilustracji do znajdujących się w bibliotece książek.

 

Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg - pod adresem www.bsz-bw.de/diglib można znaleźć wspaniałą kolekcję starodruków, takich dzieł jak "Epistola de insulius nuper invents" Krzysztofa Kolumba z 1494 roku, czy "Mikrokosmos=Parvus mundus" Gerarda de Jode, z roku 1579. Zamieszczono tu również skany wielu rękopisów, w tym "Egzekucja i śmierć Marii Stuart królowej Szkocji" z roku 1587 oraz wiele fotografii i ilustracji. Unikatem są historyczne mapy Paryża z XVIII i XIX wieku.

 

International Children's Digital Library - http://www.icdlbooks.org - zbiory tej biblioteki to wyłącznie książki dla dzieci. Dużą zaletą zgromadzonych pozycji jest to, iż są to publikacje w różnych językach, między innymi w języku chorwackim, holenderskim, japońskim, czy arabskim. Podstawowym językiem publikacji jest angielski. Książki posegregowane są według różnych kategorii, co znacznie ułatwia ich wyszukiwanie i przeglądanie. Książkę można wyszukać według postaci, formatu, długości, języka, a także miejsca - książki opisujące dane miejsce, pochodzące z danego kraju oraz znajdujące się w jego zbiorach.

 

Alexandria Digital Library Project - jeden z 6 projektów inicjatywy bibliotek cyfrowych sponsorowanych przez National Science Foundation / University of California Santa Barbara.

 

American Memory - projekt Narodowej Biblioteki Cyfrowej Stanów Zjednoczonych; historia Ameryki na podstawie dokumentów źródłowych drukowanych, dźwiękowych, wideo.

 

Biblioteka Otwartego Uniwersytetu Space - materiały źródłowe do studiowania różnych dziedzin nauki, teksty oryginalne i tłumaczone przez wolontariuszy; zaawansowane narzędzia wyszukiwania; wiadomości ze świata nauki.

 

ARL Digital Initiatives Database - serwis poświęcony wszelkim inicjatywom związanym z tworzeniem zasobów biblioteki wirtualnej z bazą prowadzonych projektów / współpraca University of Ilinois w Chicago i Stowarzyszenia Bibliotek Naukowych (ARL).

 

Biblioteca Universalis - projekt Unii Europejskiej i europejskich bibliotek narodowych, mający na celu zapewnienie dostępu do zasobów dziedzictwa narodowego i nauki za pomocą technologii multimedialnych.

 

Digital Libraries: Resources and Projects - zasoby i projekty dotyczące biblioteki cyfrowej prowadzone na stronie Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Bibliotekarzy (IFLA).

 

National Digital Library Program Library of Congress - program Biblioteki Kongresu USA; cyfrowa reprodukcja źródeł historycznych Stanów Zjednoczonych - muzyki grup etnicznych, nagran dźwiękowych, map, filmów, fotografii.

 

NYPL Digital Library Collections - cyfrowa kolekcja zbiorów Biblioteki Publicznej w Nowym Jorku; manuskrypty, zdjęcia, teksty.Tytuł
Autor / instytucja sprawcza
Szukanie zaawansowane

Wyświetl wg:
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N
O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź